phone, phone, contact, telephone, support, call
052-9453085
..
החיים מלאי אתגרים. אין לנו זמן לכלום ובמרוץ הזה, אין לנו זמן בעיקר לעצמנו. לעיתים אנחנו בעשייה מרובה לעיתים בבטלה מוחלטת אבל בכל מקרה אנחנו בסוף הרשימה, אנחנו נעזור לכולם חוץ מאדם אחד -אנחנו

פגישת מיקוד

מזמין אותך לבוא לפגישת מיקוד אחת בת שעתיים, בה תוכלו להסתייע בי במיפוי נכון של הפער בין מה שאתם רוצים למה שקורה בפעול. דילמות בתחום הקריירה וההתפתחות האישית, זוגיות, קריירה והתנהלות עסקית ועוד.

במהלך הפגישה נזהה יחד את הפער ואסייע לכם לכוון את המצפן שלכם. תקבלו כלים בסיסיים והמון אנרגיה להמשך


 

פגישת מיקוד אישי