phone, phone, contact, telephone, support, call
052-9453085
..

שינוי ביחסי עבודה בארגון/חברה

אם תשאלו מנכ"לים של חברות וארגונים שונים מה עושה את ההבדל בין חברה מצליחה ומתפתחת לבין חברה מדשדשת וקורסת הם יתנו לכם תשובה אחת בלבד - האנשים. האנשים המרכיבים את הנהלת הארגון/חברה, דרגי ניהול כפיפים והעובדים הם סימן ההצלחה לכל אלה.

קחו לדוגמה חברה יצרנית. הכל מדיד בחברות זו. יש תוכנית עסקית ברורה, יש מערכות לניהול הייצור והמלאי, יש מערך שיווק, יש אנשי מכירות יש הכל. חוץ מדבר אחד- זה לא עובד. במרבית המקרים (ממש הרוב המוחלט) סיבות הייסוד לחוסר אפקטיביות של חברה או ארגון היא יחסי עבודה לא תקינים, העדר הגדרות תפקיד ופערים נוספים בקשר בין-אישי אשר מובילים בקלות יתרה לירידה במכירות/תפוקות.

הנעת עובדים, אתגרים תקשורתיים מול עובדים ושותפים לחברה ולהנהלת הארגון הם אתגר מורכב שניתן לשפר בו ביצועים באופן ניכר.
האימון העסקי לחברות וארגונים מסייע למנהלים הן ברמה האישית – שיפור ביכולת קבלת החלטות, שיפור ביחסי העבודה בתוך החברה וביחסי הגומלין עם גופים וחברות איתם מתקיימים קשרים עסקיים  – ובמקביל לכך שיפור ניכר ביחסי הגומלין ותפוקות העובדים בתוך החברה או הארגון.

מה אני מביא לתהליך האימון:

ניסיון רב שנים בניהול בארגון גדול ומורכב כצה"ל (בהקשר זה, ברמה הניהולית , המטכ"ל של צה"ל אינו שונה מהנהלת חברה גדולה (למרות הזיקה הביטחונית), ניסיון עשיר כמבקר פנים אשר ביצע ביקורות נושאיות על תהליכים שלמים ומורכבים הן בצה"ל והן במשרד הביטחון, ידע ושימוש בכלים לניהול סיכונים המאפשרים להנהלות לקבל החלטות בצורה מושכלת ומאות אלפי שעות של התמודדות עם יחסי אנוש הן בין קולגות, הן בין בכירים והמון המון כפופים. לניסיון הזה אני מצרף מתודות אימון מוכחות המאפשרות לכל גוף עסקי, חברות, ארגון ממשלתי, עמותות ועוד לשפר תהליכים ולהגיע לתוצאות טובות יותר.

תהליך האימון כולל:

 1. תיאום ציפיות מול בעלים/מנכ"ל
 2. ביצוע אבחון מקדים לתהליך האימון
 3. סדרת מפגשים במתכונות שונות בהתאם לתהליך האבחון והחלטת המנהל:
  • רצאות וסדנאות לפורשים מהארגון וליווי לקראת החלום הבא
  • אימון אישי עם המנהל/ת
  • אימון אישי לבעלי תפקידים בחברה, ארגון
  • אימון להנהלה
  • אימון לצוותי עבודה שהוגדרו ע"י הנהלת החברה או ארגון